หน้าแรก
คณะทำงาน/ภารกิจ
รายงานการประชุม
กฎหมาย/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
แวดวง KM
รวมแหล่งความรู้
ห้องเสวนาความรู้
การจัดการความรู้ ของจังหวัด คลังความรู้
กรมส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้ ของจังหวัด
ผู้ปฏิบัติงานนำร่องของจังหวัด
Best Practice
ฐานข้อมูลผู้รู้
คำแนะนำประกอบการ
นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ KM
การรายงานผลการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW)

16/12/53
รายชื่อทีมงาน KM ของ
หน่วยงานย่อย
26/08/52
KM สัญจร 25/01/54
ติดต่อเรา
เว็บ KM 48

 

 

 

 

 

 

 
•Doae KM การจัดการองค์ความรู้ กรมส่งเสริมการเกษตร•
 
การจัดการความรู้ของจังหวัด
 
        1.    กระบี่
        2.    กรุงเทพมหานคร
        3.    กาญจนบุรี
        4.    กาฬสินธุ์
        5.    ขอนแก่น
        6.    จันทบุรี
        7.    ฉะเชิงเทรา
        8.    ชลบุรี
        9.    ชัยนาท
        10.    ชัยภูมิ
        11.    ชุมพร
        12.    เชียงราย
        13.    เชียงใหม่
        14.    ตรัง
        15.    ตราด
        16.    ตาก
        17.    นครนายก
        18.     กำแพงเพชร
        19.     ฉะเชิงเทรา