หน้าแรก
คณะทำงาน/ภารกิจ
รายงานการประชุม
กฎหมาย/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
แวดวง KM
รวมแหล่งความรู้
ห้องเสวนาความรู้
การจัดการความรู้ ของจังหวัด คลังความรู้
กรมส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้ ของจังหวัด
ผู้ปฏิบัติงานนำร่องของจังหวัด
Best Practice
ฐานข้อมูลผู้รู้
คำแนะนำประกอบการ
นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ KM
การรายงานผลการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW)

16/12/53
รายชื่อทีมงาน KM ของ
หน่วยงานย่อย
26/08/52
KM สัญจร 25/01/54
ติดต่อเรา
เว็บ KM 48

 

 

 

 

 

 

 
•Doae KM การจัดการองค์ความรู้ กรมส่งเสริมการเกษตร•
ข่าวย้อนหลัง ปี 2549
 

    ขอเชิญคณะทำงานการบริหารองค์ความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 26 ต.ค.49 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 5 24/10/49
    ขอเชิญชมเทปบันทึกภาพการสัมภาษณ์ตัวแทน 18 จังหวัดนำร่องการจัดการความรู้ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ตลาดนัดความรู้ การจัดการความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน" ในวันที่ 12-13 ก.ย.49 ขณะนี้สามารถรับชมได้ 2 จังหวัด คือ จ.สมุทรสงครามและ จ.แพร่ สำหรับจังหวัดอื่นๆนั้น จะเร่งดำเนินการนำขึ้นให้ต่อไป 19/09/49
    ขอเชิญตัวแทนจังหวัดนำร่องการจัดการความรู้ทั้ง 18 จังหวัด และคณะทำงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ตลาดนัดความรู้ การจัดการความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน" ในวันที่ 12-13 ก.ย.49 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น และขอเชิญผู้ที่สนใจชมการถ่ายทอดสดการสัมมนาครั้งนี้ผ่านทาง ssnet
11/09/49
    ขอแสดงความยินดี กับ คุณนันทา ติงสมบัติยุทธ์ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 ว สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่ได้รับการคัดเลือกจาก สคส. ให้ได้รับรางวัลจตุรพลังในฐานะ ยอดคุณลิขิต แห่งเดือน กรกฎาคม 2549
30/08/49
    Powerpoint : การจัดการความรู้ของกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร 28/08/49
    KM กรมส่งเสริมการเกษตร “จัดการความรู้ สู่การพัฒนา องค์กรก้าวหน้า ชาติ-ประชาก้าวไกล” 17/08/49
    ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริม และจัดการความรู้เพื่อสังคม ได้เขียนบล็อคใน http://gotoknow.org/blog/thaikm ชมเชยผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ว่ามีทักษะการบริหารแบบใหม่ คือ กระบวนทัศน์คู่ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการในการดำเนินการจัดการความรู้ 04/07/49
    ขอแสดงความยินดีกับ คุณสายัณห์ ปิกวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7ว สนง.กษจ.กำแพงเพชร ที่ได้รับการคัดเลือกจาก สคส. ให้ได้รับรางวัลยอดคุณอำนวย ประจำเดือน เมษายน 2549 14/06/49
    แจ้ง สำนักงานเกษตรจังหวัดนำร่อง 18 จังหวัด เรื่อง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
"สรุปบทเรียนครึ่งปีการจัดการความรู้โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2549"
27/04/49
    ขอแสดงความยินดี กับ คุณสรณพงษ์ บัวโรย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ได้รับรางวัล ยอดคุณอำนวย ในการประกาศรางวัล "จตุรพลัง" ประจำเดือน มีนาคม 2549 21/04/49
    ขอแสดงความยินดี กับคุณ ธุวนันท์ พานิชโยทัย ที่ได้รับรางวัล ยอดคุณเอื้อ และคุณ วีระยุทธ สมป่าสัก ที่ได้รับรางวัล ยอดคุณลิขิต ในการประกาศรางวัล "จตุรพลัง" ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2549 29/03/49
    ขอเชิญคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน km ครั้งที่ 6 วันที่ 28 เม.ย.2549 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมกองวิจัย ชั้น 5 21/04/49
    ขอเชิญชม Video การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ โครงการส่งเสริมการผลิต สินค้าเกษตรที่ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2549 เมื่อ วันที่ 7-8 ก.พ.49 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร 24/03/49
    ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมประกวดคำขวัญ การจัดการความรู้ (KM) ชิงเงินรางวัล 2000 บาท อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 21/03/49
    เวทีสร้างความรู้ ความเข้าใจ และวางแผน การจัดการความรู้ ของ จังหวัดนครพนม 28/02/49
    ขอแสดงความยินดีกับ คุณวีระยุทธ สมป่าสัก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว สนง.กษจ.กำแพงเพชร ที่ได้รับการคัดเลือกจาก สคส. ให้ได้รับรางวัลสุดคะนึง (ดาวรุ่ง) ประจำเดือน มกราคม 2549 24/02/49
    Blog ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด "ขอชื่นชมกรมส่งเสริมการเกษตร" 24/02/49
    Powerpoint ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2549 ระหว่างวันที่ 7-8 ก.พ. 2549 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร 24/02/49